Stavby 3000  -  Robert Patera

Reference

Komplexní rekonstrukce bytu Praha 6 - Dejvice

Majitel 90 let starého bytu v Praze 6 - Dejvicích se rozhodnul zhodnotit polohově a prostorově velmi hodnotný byt a investovat do zvýšení užitné hodnoty bytu. Byt 123 m2 na velmi lukrativním místě naprosto nevyhovoval moderní době z hlediska uspořádání místností:

Achitekt navrhnul rozsáhlou změnu příček v bytě a tím získal pro byt tyto nové užitné charakteristiy:

Protože navržené změny příček a změny v instalačních rozvodech topení, vody a kanalizace byly rozsáhlé, rozhodl se majitel bytu ke jejich kompletní výměně.

Majitel bytu váhal, zda zachovat původní podsyp v podlahách, původní interiérové dveře a špeletové okna. Poté co odsouhlasil architektonické řešení se obrátil na naši firmu s prosbou o kalkulaci nových podlah Fermacell a konzultace na téma výměny či repasování stávajících dveří, oken a příček. Naše firma provedla několik sond do příček a podlah a poté co se majitel na vlastní oči přesvědčil o velmi nekvalitním provedení podlah ipříček se rozhodl ke kompletní výměně. Zákazník zvolil námi doporučený systém Fermacell vzhledem k jeho kvalitě, optimálnímu použití na dřevěných trámech a zázemí velkého výrobce.

Majitel bytu se podrobnými cenovými výpočty přesvědčil, že jakákoliv polovičatá rekonstrukce by se mu v budoucnu značně prodražila a že kompletní rekonstrukce byla tou nejlepší volbou.

Sondy do podlah

Sonda podlahy předsíň Sonda podlahy ložnice

Sonda podlahy kuchyně Sonda podlahy komora

Původní vybavení bytu - WC, koupelna, stav stěn a instalace

Původní WC Původní koupelna

Původní stěny obývák Původní rozvody topení

Nevzhledný rozvod plynu Původní špeletová okna

Bourací a demontážní práce

Demontáž futer Bourání podlahy kuchyně

Sundané parkety obývák Vynášení stavební suti

Odkrytý podsyp v předsíni Bourání příček koupelny

Rákosový strop po odstranění příčky Vynášení stavební suti

Vynášení podsypu podlah Pokoje po vybourání příček

Montáž podlah - ložnice, dětský pokoj, obývák

Demontáž a montáž prken podlahy Vkládání tepelně a zvukově izolačních desek do podlahy

Impregnace nosných trámů Odstranění odpadu z prostoru mezi trámy

Nový záklop podlahy z prken Nový záklop podlahy z prken 2

Montáž příček Fermacell

Konstrukce příček Fermacell Montáž příček Fermacell

Zednické práce - vyzdívání tvárnicemi Ytong

Stavba příček koupelny z tvárnic Ytong Vyzdívání stavebního otvoru dveří

Zdění příčky kuchyně tvárnicemi Ytong Potrubí topného systému v podlaze

Výstavba podlah systémem Fermacell

Podlahy Fermacell - voštinový podsyp Voštinový podsyp 2

Voštinový podsyp 3 Voštinový podsyp 4

Voštnový podsyp 5 Voštinový podsyp 6

Voštinový a vyrovnávací podsyp podlahy Vyrovnávací podsyp podlahy

Vyrovnávání podsypu Podlahy Kladení podlahových desek Fermacell

Podlahové desky Fermacell Jednotlivé vrstvy podlahy Fermacell

Detail vrstev podlahy Fermacell Podlahy Fermacell v předsíni

Podlahy Fermacell v předsíni 2 Podlahy Fermacell v předsíni 3

Podlahy Fermacell v předsíni 4 Dětský pokoj s hotovou příčkou Fermacell a podlahou Fermacell

Kanalizace, topení, plyn

Nová kanalizace WC Nový topný systém

Nová plynová přípojka Příprava potrubí pro plynový kotel

Stropy - původní a nový sádrokartonový

Původní rákosový strop Sádrokartonový podhled na stropě

Okenní otvory po demontáži starých oken

Stav po demontáži starých oken Stav po demontáži starých oken 2

Stav po demontáži starých oken 3

Vyzdívání okenních otvorů

Vyzdění otvoru oken Vyzdění otvoru oken 2

Vyzdění otvoru oken 3 Vyzdění otvoru oken 4

Vyzdění otvoru oken 5

Interiéry - Karlova ulice Suché podlahy Podlahové topení XXX XXX

Kontakt - kancelář

Adresa: Stavby 3000 s.r.o.
Patera Robert
Naskové 3
150 00 Praha 5
Email:
Telefon: 732 436 138